Biografie

Nederlands (for English – Français scroll down)

Fluitiste Marieke Schneemann, hoboïste Pauline Oostenrijk, klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer, hoornist Ron Schaaper en fagottist Bram van Sambeek: vijf Nederlandse topblazers die elk een indrukwekkende carrière hebben opgebouwd. Solisten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest, het Nederlands Blazers Ensemble en The Academy of St. Martin-in-the-Fields. Winnaars van belangrijke prijzen, waaronder de Nederlandse Muziek Prijs, een Edison, de Philip Morris Kunstprijs en prijzen in de Gillet OboeCompetition& Gillet-Fox BassoonCompetition in de Verenigde Staten. Hoofdvakdocenten aan de conservatoria van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Tilburg. Al enige jaren werden ze afzonderlijk van elkaar uitgenodigd voor optredens tijdens het Orlando Festival, voordat ze in 2008 besloten een kwintet te formeren en zich naar het geliefde Festival te vernoemen.

Hoe druk de individuele agenda’s van deze musici ook zijn, voor het Orlando Kwintet maken ze altijd ruimte: de eindeloze mogelijkheden die de combinatie van vijf blaasinstrumenten – elk met zijn eigen klanknuances, articulatie en expressiemogelijkheden – biedt, en de manier waarop de musici elkaar weten te prikkelen en te inspireren, smaakt voortdurend naar meer! Met hun gebundelde klankrijkdom, virtuositeit, rijke ervaring en tomeloze energie brengen ze traditioneel én nieuw blaaskwintetrepertoire, alsmede eigenzinnige bewerkingen van grote strijkkwartetten, zinderend tot leven.

Flutist Marieke Schneemann, oboist Pauline Oostenrijk, clarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer, horn player Ron Schaaper and bassoonist Bram van Sambeek: five Dutch top musicians who have built impressive careers. Soloists with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, the Hague Philharmonic Orchestra, the Netherlands Wind Ensembleand The Academy of St. Martin-in-the-Fields. Winners of major awards, including the Dutch Music Prize, an Edison Music Award, the Philip Morris Award and prizes in the GilletCompetition ,BorlettiBuitoni Trust Award. They hold prominent teaching positions at the Music Conservatories of Amsterdam, The Hague, Rotterdam and Tilburg. For a number of years they received individual invitations to perform at the Orlando Festival,until 2008 when they decided to form a quintet and adopt the name of the popular Festival.

How ever full these musicians’schedules may be, they always make time for the Orlando quintet: the endless possibilities that the combination of five wind instruments offers – each with its own sound nuances, articulation and expression, and the way the musicians know how to excite and enliven each other; the quintet is a constant source of inspiration! With their rich mix of sound, virtuosity, plentiful experience and boundless energy, they bring a radiance and life to both traditional and new wind quintet repertoire, as well as to quirky arrangements of great string quartets.

La flûtiste Marieke Schneemann, la hautbois Pauline Oostenrijk, le clarinettiste Lars Wouters van den Oudenweijer, le corniste Ron Schaaper et le basson Bram van Sambeek: cinq instrumentistes néerlandais hors pair qui ont chacun construit une carrière impressionnante. Solistes de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, du Residentie Orkest, du Nederlands Blazers Ensemble et de l’Academy of St Martin in the Fields. Gagnants de prix prestigieux, dont le Nederlandse Muziekprijs, un Edison Award, le Philip Morris Prix de l’Art, et de prix aux Concours de hautbois et de basson Fernand Gillet-Hugo Fox aux Etats-Unis. Professeurs titulaires dans les conservatoires d’Amsterdam, de La Haye, de Rotterdam et de Tilburg.

Depuis des années, ils étaient invités chacun séparément au Festival d’Orlando, avant qu’ils ne décident en 2008 de former un quintet et de se donner le nom du festival tant apprécié.

Même si les agendas personnels de ces musiciens sont bien remplis, ils laissent toujours de la place pour l’Orlando Quintet. La combinaison infinie qu’offrent ces cinq instruments à vent – chacun avec ses propres nuances sonores, ses articulations et ses possibilités d’expression – ainsi que la façon avec laquelle ces musiciens savent se stimuler et s’inspirer entre eux, donne toujours envie d’en entendre plus ! Par la qualité de leurs timbres conjugués, leur virtuosité, leur riche expérience et leur énergie débordante, ils donnent vie de façon exaltante à un répertoire hivernal traditionnel et inédit, ainsi qu’à des adaptations originales de grands quatuors à cordes.